PEOPLE

Velferden til våre ansatte er vår hovedprioritet.

MSC Cruises er et menneskefokusert selskap som sysselsetter titusenvis av mennesker fra flere nasjonaliteter over hele verden. Nesten 80 % av de ansatte jobber om bord på våre skip.

Ansattes velferd, opplæring og utvikling

Mesteparten av oppstartsopplæringen av ansatte om bord skjer ved våre dedikerte treningssentere for mannskaper rundt om i verden, noe som tillater trening i simulerte omgivelser med det samme utstyret som finnes på våre skip.

Våre ansatte bruker også vårt omfattende bibliotek med e-læringsmateriell som inkluderer e-bøker, lydlæring og innspilte klasseromsøkter.

Med komplekst teknisk utstyr om bord, går dekk- og motorteamet gjennom omfattende teknisk opplæring og sertifisering som er i samsvar med alle gjeldende nasjonale og internasjonale regler og forskrifter og i samsvar med den internasjonale konvensjonen om standarder for opplæring, sertifisering og vakthold for sjøfolk (STCW).

Enten de jobber på broen, i maskinrommet, med gjestene om bord eller i en støttende rolle på land, får alle våre ansatte den opplæringen de trenger for å gjøre en eksepsjonell jobb.

Ansattes velferd, opplæring og utvikling

Employee welfare

Mangfold og inkludering

Vellykkede skritt har ført til økt mangfold spesielt i dekkavdelingen gjennom å engasjere nye offiserer av forskjellige nasjonaliteter.

Vårt mannskap som jobber med gjesterelasjoner får opplæring i kulturell bevissthet og sensitivitet overfor ulike grupper, inkludert mennesker med funksjonshemminger.


Med 120 nasjonaliteter på tvers av virksomheten har vi en virkelig internasjonal arbeidsstyrke som representerer enhver tro, farge og bakgrunn.

Mangfold og inkludering

Diversity and Inclusion

BÆREKRAFTSRAPPORTER

Oppdag vårt bærekraftprogram organisert rundt fire hovedpilarer: Planet, People, Place and Procurement.

Bla gjennom våre bærekraftsrapporter og finn ut hva vi gjør for å oppnå bæredyktige cruise.