PEOPLE

Velferden til våre ansatte er vår hovedprioritet.
MSC Cruises er et menneskefokusert selskap som sysselsetter titusenvis av mennesker fra flere nasjonaliteter over hele verden. Nesten 80 % av de ansatte jobber om bord på våre skip.

Folkehelse

Covid-19-pandemien økte bevisstheten om hvordan vi kan forebygge og kontrollere smittsomme sykdommer på skipene våre. Selv om trusselen i stor grad er over og vi kan oppheve restriksjonene, har vi valgt å gjøre permanente justeringer av renhold og generell hygiene i tråd med helse- og sikkerhetsrutinene våre. En annen permanent endring er de medisinske fasilitetene våre: Kravet om testing og behandling om bord under pandemien betyr at vi nå har mye mer omfattende fasiliteter om bord.

Medisinske fasiliteter om bord: Alle cruiseskipene våre har et topp moderne legesenter som kan hjelpe både mannskap og gjester, i tråd med CLIAs retningslinjer. Vi har leger og sykepleiere om bord og i land fra mange forskjellige nasjonaliteter, alle sertifiserte og tilgjengelige døgnet rundt for å behandle mange ulike tilstander om bord. Vi følger American College of Emergency Physicians (ACEP) retningslinjer for medisinsk behandling på cruiseskip i hele flåten vår. Våre team om bord kan håndtere et bredt spekter av medisinske situasjoner, fra rutinemessige allmennmedisinske tilfeller og akuttmedisinske tilfeller til de som krever intensivbehandling. De medisinske ressursene våre omfatter røntgen, hjerteovervåking, lungeventilasjon og medisinsk laboratorieutstyr for rask diagnostisering og behandling av pasienter.

Folkehelse og kontroll av smittsomme sykdommer: De fleste skipene i flåten vår har en egen folkehelseansvarlig (PHO), mens andre får støtte av reisende PHO-er. Deres rolle er å sikre at alle MSCs folkehelseprosedyrer og krav fra helsemyndighetene i de jurisdiksjonene der skipet opererer, overholdes.

Folkehelse

Public health, Sustainability | MSC Cruises

Trygghet og sikkerhet om bord

Sikkerheten til våre gjester og mannskap er av største betydning. Vi har omfattende systemer og kontroller på plass for å identifisere og redusere risikoen for sikkerhetsbrudd.

Sikkerhetsstyring: Å holde mannskapet og gjestene trygge er vår høyeste prioritet, og vår strategi er å identifisere sikkerhetsrisikoer slik at vi kan handle før hendelser inntreffer. Vi har et omfattende sikkerhetsstyringssystem som oppfyller kravene i International Safety Management (ISM) Code og ISO 45001 Occupational Health and Safety Standard, noe som sikrer at vi oppfyller sikkerhetsforskriftene som kreves av Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) og Maritime Labour Convention.

Sikkerhetsopplæring og sikkerhetsatferd: Før noen i mannskapet vårt kan begynne å jobbe på et skip, må de gjennomgå obligatorisk sikkerhetsopplæring. Noe av opplæringen er generell for alle roller, mens andre moduler er rollespesifikke. Alle som er ansvarlige for å gjennomføre formelle risikovurderinger, er sertifisert og får løpende opplæring.

Sikkerhet om bord: Vi har et omfattende sikkerhetssystem på alle skipene våre som bidrar til å beskytte gjester og mannskap. Dette omfatter blant annet adgangskontroll som krever legitimasjon for å få adgang til skipene våre, samt sikkerhetskontroll med røntgen, metalldetektorer og teknologi for deteksjon av eksplosiver.

Mattrygghet: Vi prioriterer mattrygghet som et viktig strategisk mål og sørger for at alle aspekter ved innkjøp av mat og drikke og service om bord oppfyller bærekraftige og profesjonelle standarder.

Trygghet og sikkerhet om bord

Employee welfare

Besetningens velvære

Besetningens velvære er så viktig for oss at vi har opprettet en ny rolle om bord for å sikre at hvert skip har en dedikert person som støtter besetningen.

Innen utgangen av 2023 vil alle nye skip ha en ny Learning & Development Manager. De større skipene våre vil også få en ny HR Engagement Specialist, som rapporterer til HR-offiseren om bord, for å gi bedre HR-støtte til de større besetningene våre.

Besetningens velvære

Diversity and Inclusion

Rekruttering av personale

For å gjøre oss mer robuste vedtok vi en ny strategi i 2022 og velger nå å rekruttere mannskap fra så mange land og regioner som mulig, inkludert flere steder der cruisebransjen historisk sett ikke har vært en betydelig arbeidsgiver. Som et resultat av dette har vi økt den geografiske spredningen av arbeidsstyrken vår betydelig, samtidig som vi bidrar til å diversifisere lokale økonomier ved å tilby en ny eller ekstra kilde til sysselsetting.

Rekruttering av personale

Talent aquisition, Sustainability | MSC Cruises

BÆREKRAFTSRAPPORTER

Oppdag vårt bærekraftprogram organisert rundt fire hovedpilarer: Planet, People, Place and Procurement.

Bla gjennom våre bærekraftsrapporter og finn ut hva vi gjør for å oppnå bæredyktige cruise.