BRUKERVILKÅR

All bruk av denne websiden og dets innhold forutsetter at Bruker har lest, forstått og akseptert de gitte betingelser.  Brukere som ikke aksepterer disse betingelsene eller ikke godtar nedenfor nevnte vilkår vil bli nektet tilgang til websiden samt bruk av tilhørende informasjon og tjenester.  Vi anbefaler derfor å skrive ut denne siden for senere bruk.  


MSC Cruises forbeholder seg retten til å utvikle, legge til eller fjerne de gitte betingelser delvis eller helt, uten videre forhåndsvarsel.  Alle endringer vil gjøres gjeldende fra den dato endringen finner sted på websiden.  Bruker er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert med de til enhver tid gjeldende vilkår. Ved fortsatt bruk av websiden er Bruker innforstått med og følgelig aksepterer disse vilkår. 


Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at websidens innhold er korrekt, men vi reserverer oss mot feilskriving og endringer etter publisering.

Opphavsrett og varemerkebeskyttelse

MSC Cruises sine varemerker, logo og andre symboler som kjennetegner MSC Cruises er registrert og anses dermed som MSC Cruises’ eiendom. All uautorisert bruk av dette er ikke tillatt. Alt innhold på websiden, inkludert programmer, binære koder, layout, tekst, dokumentasjon, bilder og fotografiske gjengivelser eies av MSC Crociere og er således beskyttet av internasjonal lov om opphavsrett.

Ansvarsbegrensning

The use of this site, which is free, is solely for informative/commercial purposes.

MSC Cruises cannot be held responsible for any problems and/or malfunctions arising from the computer, online system, server or the Internet Access Provider.

MSC Cruises reserves the right, at its own discretion and without any obligation to provide advance notification or any liability on its part to modify, disenable access, or temporarily or definitively suspend the visualisation of the site, part of the same or of any information contained in the same.

Personvern

Bruker har lest og samtykker i vilkår i MSC Cruises personvernerklæring som står skrevet her.

Regler for god opptreden

Bruker godtar at bruk av websiden gjøres i samsvar med gjeldende regler og forskrifter. Spesielt godtar Bruker å ikke sende, vedlegge eller i noen form overføre materiale til websiden som kan være: 

i.Illegitim, fornærmende, truende, uanstendig, støtende eller baktalende  
ii. Skadelig for immatrielle rettigheter, privatliv eller tredje parts rettigheter   
iii. Relatert til virus, ormer, trojanske hester eller lignende skadelige programmer.

Bruker forplikter seg til ikke å selge adgang og/eller rett til bruk av websiden eller dens innhold.

Brukers ansvar

Bruker forplikter å ikke holde MSC Cruises, agenter (reisebyrå/representant) eller ansatte ansvarlig i tilfelle av skade forårsaket tredjepart som et resultat av feilaktig bruk av innhold tilgjengelig på nettstedet. 

Viktig 

MSC Cruises sin webside finnes på engelsk, italiensk, kinesisk, kroatisk, dansk,  nederlandsk, flamsk, fransk, tysk, japansk, norsk, portugisisk, spansk og svensk.

Kontakt

Ved eventuelle problem eller for utfyllende informasjon angående vår webbside og Brukervilkår vennligst ta kontakt med:

MSC Cruises S.A
Avenue Eugène-Pittard 16, CH-1206
Geneva (Switzerland).

Generelt

Dersom noe beskrevet i våre vilkår ikke anses være gyldig eller effektivisert vil dette ikke påvirke gyldighet eller virkning av de resterende punkter. 


Bruker er innforstått med MSC Cruises sine Brukervilkår, Personvern og at øvrig informasjon publisert på websiden finnes tilgjengelig også på italiensk og engelsk. Gjeldende avtale er regulert av Sveitsisk lov.