SIKKERHET OM BORD

Et cruise er ikke bare en av de mest luksuriøse og avslappende måtene å oppleve verden på, det er også en av de tryggeste.

Det er fordi alle cruiseskip bygges, utstyres og drives i samsvar med de strenge kravene til den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS), som er utarbeidet av Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO), FNs sjøsikkerhetsorgan.

Alle cruiseskip skal derfor ha regelmessig kontrollerte livbåter, redningsflåter og redningsvester til alle personer om bord, pluss en spesifisert ekstra minimumskapasitet.


De ultramoderne skipene i MSC Cruises’ flåte oppfyller disse kravene og mer til, med en rekke mekaniske, navigasjonsmessige og sikkerhetsmessige reserveløsninger. Våre ansatte om bord gjennomgår også omfattende opplæring og oppfriskningskurs, sertifisering og regelmessige sikkerhetsøvelser, inkludert evakuering av skipet.


Du kan derfor føle deg helt trygg når du reiser på cruise med oss.

Sikkerhet og etiske retningslinjer

Før avreise gjennomfører vi en obligatorisk sikkerhetsøvelse (eller gjennomgang, hvis du går om bord i en senere havn).

I henhold til den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS) skal alle passasjerer delta i sikkerhetsøvelsen, der de får vite hvordan de skal ta på redningsvesten korrekt, og hvilke prosedyrer som skal følges i en nødsituasjon.


Barn 0–12 år

Barn under 12 år får et ID-armbånd ved ombordstigning som de må ha på seg under hele cruiset. Skulle det mot formodning oppstå en nødsituasjon mens barnet ditt deltar på aktiviteter i en av våre barneklubber, vil våre ansatte følge barnet til det aktuelle hentestedet, der det venter til du kommer og går i følge med deg til samlingsstasjonen.


Sikkerhetssystem 

Passasjerene beskyttes av et omfattende sikkerhetssystem, blant annet MSC Cruises’ adgangskontroll og screeningsystem, som krever identitetsbevis for å få adgang med billett, samt oppføring på en forhåndsgodkjent liste. All bagasje passerer strenge kontrollpunkter, lugarene er beskyttet med lås og safe, fellesområder er kameraovervåket og rutinerte sikkerhetsvakter som kan tilkalles hele døgnet, patruljerer skipet kontinuerlig.


Etiske retningslinjer

Vi ønsker at alle passasjerer skal få en hyggelig cruiseopplevelse. MSC Cruises godtar derfor ikke atferd som påvirker medpassasjerers eller ansattes komfort, helse eller sikkerhet. Se kontraktsvilkårene for mer informasjon om disse viktige retningslinjene.

Hvordan ivaretas sikkerheten om bord?

Alle cruiseskip bygges og drives i samsvar med de strenge kravene til Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO), FN-organet som fastsetter globale standarder for sikkerhet og drift av cruiseskip, gjennom innføring av avtaler, forordninger og vedtak som er lovfestet i konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS).


Sikkerhetsreglene er strenge, og skipene våre oppfyller både disse reglene og mer til, blant annet ved å benytte en rekke mekaniske, navigasjonsmessige og sikkerhetsmessige reserveløsninger.


De ansatte om bord gjennomgår omfattende opplæring, sertifisering, øvelser og scenarioer for nødsituasjoner og evakuering. Alle cruiseskip har livbåter, redningsflåter og redningsvester til alle om bord, samt ekstra kapasitet.

Når og hvor gjennomføres øvelsene?

Alle cruiseskip bygges og drives i samsvar med de strenge kravene til Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO), FN-organet som fastsetter globale standarder for sikkerhet og drift av cruiseskip, gjennom innføring av avtaler, forordninger og vedtak som er lovfestet i konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS).


Sikkerhetsreglene er strenge, og skipene våre oppfyller både disse reglene og mer til, blant annet ved å benytte en rekke mekaniske, navigasjonsmessige og sikkerhetsmessige reserveløsninger. De ansatte om bord gjennomgår omfattende opplæring, sertifisering, øvelser og scenarioer for nødsituasjoner og evakuering. Alle cruiseskip har livbåter, redningsflåter og redningsvester til alle om bord, samt ekstra kapasitet.

Finnes det kart eller andre instruksjoner?

Sikkerhetsinstruksjoner om hvordan du kommer deg til relevant samlingsstasjon, og hvor du finner redningsvest, er tilgjengelige i alle lugarer på seks språk (ITA, ENG, TYSK, FRA, SPA, PORT, RUS), i informasjonsbrosjyren i lugaren og bak lugardøren. Der finner du også branninstruks og et kart som viser «Du er her», samt primær og sekundær rømningsvei til samlingsstasjonene.

Hvilke andre sikkerhetstiltak har rederiet iverksatt, for eksempel kart som viser
rømningsveier til nærmeste livbåt osv.?

Du finner kart som viser plasseringen til de ulike samlingsstasjonene i alle fellesområder, trapper osv. Alle fellesområder har også piler som viser vei til samlingsstasjonene og angir hvilken trapp som fører til dem.

 

I tillegg vises en sikkerhetsvideo (på italiensk og engelsk) hele døgnet på kanal 1 på TV-en i lugaren.

Hvilken opplæring har mannskapet i å betjene livbåtene?

Mannskapet får regelmessig opplæring i land, før ombordstigning og om bord. Den omfattende opplæringen om bord koordineres av skipets sikkerhetsansvarlig, og består av fire totimersmoduler:

A. Innledning

B. Nødinstrukser

C. Brannslukking

D. Livredning


En betydelig del av modul D er satt av til betjening av livbåtene. Alt mannskap som er direkte ansvarlig for livbåtene, får ekstra og spesifikk opplæring i hvordan livbåtene skal klargjøres, låres, styres og vedlikeholdes.

Hvor ofte blir det gjennomført øvelser der livbåtene låres?

Hver uke gjennomfører mannskapet en generell sikkerhetsøvelse med brannsimulering og evakuering, der de også øver på å forlate skipet i livbåter.

Hva er bransjereglene for brannsikkerhet om bord i cruiseskip?

Cruisebransjen følger de strenge kravene til den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS), som er utarbeidet av Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO). Disse kravene omfatter brannforebygging, brannvern, slukkesystemer, opplæring av mannskap og brannutrykning.

Hvilke tiltak er på plass for å hindre brann om bord i MSC Cruises’ skip?

MSCs skip er konstruert for å isolere brann og røyk, og i likhet med andre cruiseskip oppfyller alle skip i MSC Cruises’ flåte bransjestandardene. De er utstyrt med en rekke passive brannsikringstiltak, blant annet branndører og brannvegger, brannspjeld og ventilasjonssystemer. Skipene har systemer for røykkontroll med brann- og røykspjeld, branndører, brannisolering av ventilasjonskanaler og trykksetting av korridorer for å begrense og hindre spredning av røyk.

 

Regler og forskrifter for å hindre og begrense røyk og brann er på plass og følges nøye om bord i alle MSCs cruiseskip.

 

MSC Cruises bruker flere forskjellige systemer for å hindre brann om bord. Det viktigste systemet for å hindre brann er Consilium System, som består av ulike typer detektorer rundt om på skipet, inndelt etter type område som skal overvåkes. Dette systemet støttes av Fire Patrol, en patrulje bestående av brannpersonale som jobber om bord 24 timer i døgnet i firetimers skift. Patruljen registreres av et digitalt system med flere punkter på forskjellige steder i skipet.

Hvilke systemer er på plass for å få kontroll over en eventuell brann om bord?

MSC Cruises’ flåte har forskjellige systemer for å begrense spredning av brann og røyk, blant annet branndører og brannvegger, brannspjeld og ventilasjonssystemer.


Det viktigste brannslukkingssystemet er Hi-Fog, et vanntåkeanlegg med høytrykk som begrenser og slukker brann ved å sende ut en fin vanntåke med høy hastighet. Vanntåken dannes når systemet blir aktivert og presser vann under høytrykk gjennom spesialkonstruerte sprinkler- og sprayhoder.

Har mannskapet brannøvelser?

Mannskapet får grundig opplæring for å sikre at de reagerer effektivt og hensiktsmessig hvis det skulle oppstå brann eller røyk. I tråd med den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW) 1995 skal alt mannskap gjennomgå grunnleggende sikkerhetsopplæring (BST) – som også omfatter brannslukking.

 

Det gjennomføres dessuten brannøvelse om bord i hvert MSC-skip ukentlig, hver gang i et nytt område av skipet.

 

Beredskapsplanen for å få kontroll over brann om bord i MSCs skip blir gjennomført av våre fire Fire Patrols, der et av teamene er spesialister på brann i maskinrom og to av teamene på nedkjøling. Alle team får opplæring og koordinering av sikkerhetsansvarlig om bord.

Security Guide: How to report a crime on board

To report a missing person or criminal activity during your cruise we recommend to immediately dial tel. 99 for prompt support. For a missing U.S. national and serious incidents, as per the Cruise Vessel Security and Safety Act of 2010 (homicide, suspicious death, kidnapping, assault with serious bodily injury, sexual assaults as defined by federal laws, firing or tampering with the vessel, or theft of money or property in excess of $10.000) the incident must be reported to the F.B.I. as soon as possible and to the U.S. Coast Guard, see the following contact numbers:

 

 MIAMI F.B.I. Tel (754) 7032000 U.S.C.G. Tel (305) 5354472  SAN DIEGO F.B.I. Tel (858) 3201800   U.S.C.G. Tel (619) 2787031
 SAN JUAN F.B.I. Tel (787) 7546000 U.S.C.G. Tel (787) 2892041  LOS ANGELES F.B.I. Tel (310) 4776565 U.S.C.G. Tel (310) 5213801
 ST THOMAS F.B.I. Tel (340) 7773363 U.S.C.G. Tel (340) 7763497  SAN FRANCISCO F.B.I. Tel (310) 4776565 U.S.C.G. Tel (415) 3993547
 NEW YORK F.B.I. Tel (212) 3841000 U.S.C.G. Tel (718) 3544037  HONOLULU F.B.I. Tel (808) 5664300 U.S.C.G. Tel (808) 8422600
 BOSTON F.B.I. Tel (857) 3862000 U.S.C.G. Tel (617) 2235757  CAPE CANAVERAL  F.B.I. Tel (813) 2531000   U.S.C.G Tel (904) 7147558

 

These requirements apply to incidents in U.S. waters, or on the high seas or in foreign waters if the assailant or victim is a U.S. national, where the F.B.I. can assert jurisdiction. Each of the nations visited and the vessel’s nation of registry may also impose additional requirements. MSC Cruises reserves the right to report any criminal allegations to any law enforcement. In addition, for incidents in foreign waters or ports you may contact the closest U.S. Embassy/Consulate listed below:

ANTIGUA, GUADELOUPE, ST LUCIA, ST KITTS, ST VINCENT, BRITISH & U.S. VIRGIN ISLANDS refer to BARBADOS contacts 

 

ARUBABONAIREST MAARTEN  refer to CURACAO in Willemstad Tel (5999) 4613066   acscuracao@state.gov 
AUSTRALIA  Moonah Place, Yarralumla, ACT 2600 Tel (02) 6214-5600 AskEmbassyCanberra@state.gov 
BAHAMAS, OCEAN CAY  42 Queen St. Nassau Tel (242) 322 1181  acsnassau@state.gov

BARBADOS

Wildey Park, St Michael B8-14006 W.I.
Tel (246) 277 4000
 bridgetownacs@state.gov
BELIZE  Floral Park Road Belmopan, Cayo Tel (501) 822 4011  acsbelize@state.gov
 BERMUDA  Crown Hill 16 Middle Rd Devonshire Tel (441) 295 1342  hamiltonconsulate@state.gov
 COLOMBIA  Carrera 45 No. 248-27 Bogotà, D.C. Tel (571) 275 2000   acsbogota@state.gov
 COSTA RICA  Calle 98 Vía 104, Pavas, San José  Tel (506) 2519-2000  acssanjose@state.gov
 CUBA  Calzada between L-M Streets, Vedado Havana Tel (537) 839 4100  acshavana@state.gov 
 FIJI (incl. French Polynesia, Tonga)  31 Loftus Street, Suva Tel (679) 331-4466  SuvaACS@state.gov
 GRAN CAYMAN  202B Smith Rd 150 George Town Tel (345) 945 8173  caymanacs@state.gov
 GRENADA  Lance Aux Epines St. George's Tel (1473) 444 1173  bridgetownacs@state.gov
 GUATEMALA  Av. Reforma 7-01, Zona 10, Guatemala Ciudad Tel (679) 331-4466  consularguatem@state.gov
 HONDURAS  Avenida La Paz Tegucigalpa, MDC Tel (504) 2236 9320  usahonduras@state.gov
 JAMAICA  142 Old Hope Road Kingston 6 Jamaica, W.I. Tel (876) 702 6000  kingstonacs@state.gov
 MARTINIQUE  Av De Arawaks, 97200 Fort de France Tel (596) 596 730621  martinique-ca@state.gov
 MEXICO  Reforma 305 Cuauhtemoc 6500, Mexico City Tel (55) 5080 2000  ACSMexicoCity@state.gov
 NEW ZEALAND  29 Fitzherbert Terrace, Thorndon, Wellington 6011 Tel (64) 4 462 6000  aucklandacs@state.gov
 NICARAGUA  Kilometer 5.5 Carretera Sur, Managua Tel (505) 2252 7100  acs.managua@state.gov
 PANAMA  Building 783, Demetrio Basilio Laka Av Clayton Tel (507) 317 5000  panamaweb@state.gov
 TRINIDAD & TOBAGO  15 Queens Park West, Port of Spain Tel (868) 622 6371  acspos@state.gov 
 SAMOA  5th Floor, ACC Building, Matafele Apia Tel (685) 21 436  ApiaConsular@state.gov

 

We remind you to report immediately any incident to the Reception – Guest Service to assist you, tel. 99 to allow us to offer all possible assistance. We trust you experience a safe, enjoyable and secure cruise.