CRUISEBRANSJENS PASSASJERRETTIGHETER

Cruisebransjens passasjerrettigheter

Medlemmene av Cruise Lines International Association er engasjert i å ivareta alle passasjerers komfort og sikkerhet på havgående cruise over hele verden. For å oppfylle dette engasjementet, har våre medlemmer blitt enige om å vedta følgende rettigheter for alle passasjerer:

Retten til å forlate et skip 

Retten til å forlate et skip mens det ligger i havn hvis viktige bekvemmeligheter som mat, vann, toalett og tilgang til medisinsk behandling ikke kan gis tilstrekkelig om bord, kun underlagt kapteinens vurdering av passasjerenes sikkerhet og havnens toll- og immigrasjonskrav.  

Retten til full refusjon

Retten til full refusjon for reiser som avlyses på grunn av mekanisk svikt, eller delvis refusjon for reiser som avbrytes tidligere enn planlagt av samme årsak. 

Retten til tilgang på profesjonell akuttmedisinsk hjelp

 Retten til tilgang på profesjonell akuttmedisinsk hjelp ved behov, inntil medisinsk behandling blir tilgjengelig på land, om bord i skip som opererer utenfor elver eller kystfarvann på heltid.  

Retten til punktlig informasjon og oppdateringer 

The right to timely information updates as to any adjustments in the itinerary of the ship in the event of a mechanical failure or emergency, as well as timely updates of the status of efforts to address mechanical failures.

Beredskap og evakueringsprosedyrer. 

Retten til et skipsmannskap som er grundig opplært i beredskap og evakueringsprosedyrer.  

Retten til nødkraftkilde  

Retten til nødkraftkilde i tilfeller av svikt på hovedstrømmen.  

Retten til transport

Retten til transport til skipets planlagte havn for ilandstigning eller passasjerens hjemby i tilfeller hvor et cruise avbrytes tidligere enn planlagt på grunn av mekanisk svikt.  

Retten til innkvartering

Retten til innkvartering hvis ilandstigning og overnatting i en ikke planlagt havn blir nødvendig hvis et cruise avbrytes tidligere enn planlagt på grunn av mekanisk svikt.  

Retten til et gratis telefonnummer

Retten til et gratis telefonnummer oppgitt på cruiseselskapets nettsted som kan ringes for spørsmål eller informasjon om alle forhold ved driften om bord.**   


** Der det er tilgjengelig og mulig for alle land i en region med tilgang til nettstedet.

Passasjerrettigheter

Retten til å få gjengitt Cruisebransjens passasjerrettigheter på alle cruiseselskapenes nettsteder.