PROCUREMENT

Fra store mekaniske deler til skipene våre til ingredienser for å lage mat til tusenvis av mennesker om gangen, ned til de minste detaljene som toalettsaker og medisinske artikler, må vi kjøpe en enorm mengde forsyninger til vår flåte, mannskap og gjester.

Vi stiller strenge krav til håndtering av miljømessige, sosiale og etiske spørsmål i forsyningskjeden vår og vi har en robust tilnærming til dette på tvers av alle områder av innkjøp.

Redusere miljøpåvirkning

Vi jobber i samarbeid med våre leverandører for å heve miljøstandardene. Alle ansatte som er involvert i enhver forhandlings-, innkjøps- og kontraktsaktivitet må forplikte seg til å øke bevisstheten blant våre leverandører om hvordan de kan redusere eventuelle miljøpåvirkninger knyttet til deres produksjonskjede, drift og sluttprodukter.

Dette inkluderer å redusere energiforbruket, kutte plastbruk, forhindre luft-, grunn- og vannforurensning, sikker håndtering, lagring og deponering av kjemikalier og farlig avfall, og å sikre at arbeidere og ansatte som håndterer farlig avfall er tilstrekkelig opplært.

Vårt innkjøpsteam fortsetter å se etter muligheter for å gjøre systemene og prosessene våre mer effektive og bærekraftige.

Redusere miljøpåvirkning

Reducing environmental impact

Reduserer avhengigheten av plast

Vi fortsetter å jobbe med forsyningskjeden vår for å søke plastfrie alternativer for produkter og emballasje. Vi bruker ikke engangsplast i våre buffetrestauranter og ingen sugerør på skipene våre er laget av tradisjonell plast. Vårt mål er å eliminere engangsplast i alle våre operasjoner.

MSC Cruises signerte UK Chamber of Shippings Single Use Plastic Charter. Dette forplikter virksomheten, sammen med 28 andre underskrivere, til å eliminere engangsplast.

Det er en liten del av vår innsats for å redusere avfall om bord, sammen med våre effektive resirkuleringssystemer tilgjengelig på alle våre skip som hjelper til med å sortere, resirkulere og gjenbruke så mye avfall som mulig på tvers av flåten vår.

Reduserer avhengigheten av plast

Reducing plastics

Komiteen for bærekraftige anskaffelser

Vi opprettet en ny komité dedikert til å sørge for at vår tilnærming til innkjøp har en positiv innvirkning på samfunnet og minimerer skade på miljøet.

En av komiteens oppgaver er å standardisere vår tilnærming slik at vi kan bruke lignende KPI’er på tvers av virksomheten vår. For eksempel introduserer vi beste praksis-tilnærminger som betyr at teamene som anskaffer mat og drikke vil fungere på samme måte som våre tekniske innkjøpsteam.

Vi fortsetter å lete etter måter å forenkle den omfattende logistikken som kreves for å sikre levering av produkter til skipene våre til rett tid.

Komiteen for bærekraftige anskaffelser

Procurement Comittee

BÆREKRAFTSRAPPORTER

Oppdag vårt bærekraftprogram organisert rundt fire hovedpilarer: Planet, People, Place and Procurement.

Bla gjennom våre bærekraftsrapporter og finn ut hva vi gjør for å oppnå bæredyktige cruise.