PLACE

Cruisene våre gjør det mulig for folk å besøke noen av de vakreste og mest spennende reisemålene verden har å by på - og vi ønsker å bidra til at det forblir slik. Vi ønsker å levere positive sosiale og økonomiske resultater for lokalsamfunnene vi besøker. Våre investeringer i utviklingen av nye, bærekraftige cruiseterminaler skaper arbeidsplasser og bringer nye besøkende til disse stedene. Vi samarbeider med lokale myndigheter, lokalsamfunnsgrupper og partnere, som for eksempel Cruise Lines International Association (CLIA), for å dele informasjon og integrere retningslinjer og strategier, noe som bidrar til ansvarlig turisme. Vi er også medlem av både den CEO-ledede bærekraftskomiteen og arbeidsgruppen for bærekraft i World Travel & Tourism Council (WTTC), og samarbeider tett med partnere i reiselivsbransjen for å utvikle og implementere bærekraftige løsninger for bransjen vår.

Økonomisk innvirking: utvikling av terminaler

Vi har investert i nye terminalanlegg i Durban, Miami og Barcelona. Disse gjør det mulig - eller vil gjøre det mulig - for oss å bruke våre mest miljøvennlige skip på disse stedene. For å sikre at vi bygger disse terminalene med tanke på miljøet, er alle nye havneterminaler for MSC Cruises sertifisert til LEED sølv eller høyere. LEED - som står for Leadership in Energy and Environmental Design - er et mye brukt globalt klassifiseringssystem for grønne bygninger. Det strenge, poengbaserte systemet sikrer et høyt effektivitetsnivå både når det gjelder utforming og drift av bygninger.

 

Miami: I mars 2022 tok vi det første spadestikket til den nye cruiseterminalen i Miami, som når den åpner i slutten av 2023, blir Nord-Amerikas største. De fleste skipene som legger til kai ved den nye Miami-terminalen, vil kunne koble seg til det lokale strømnettet, i tråd med PortMiamis planer om å gjøre det mulig å koble seg til landstrøm. Et omfattende miljø- og samfunnsstyringssystem er på plass for byggingen og den påfølgende driften av terminalen. Terminalen forventes å oppnå minst LEED Silver-klassifisering, og et tredjepartsrevidert system skal sikre omfattende datainnsamling, rapportering og varsling av hendelser.

Barcelona: Terminalen vil ha landstrømstilkobling og vil også være klar for LNG-bunkring. Terminalen er i rute for å oppnå LEED Gold, og vi vil søke om LEED Zero Energy- og LEED Zero Water-sertifisering innen 12 måneder etter at vi har startet driften. LEED Zero Energy krever installasjon av solcellepaneler og bruk av fornybar energi fra nettet, i tillegg til et lavt energiforbruk. For å oppnå LEED Zero Water skal vi demonstrere at terminalen har et lavt vannforbruk, gjenbruker regnvann og leder overvann direkte til sjøen. 

Økonomisk innvirking: utvikling av terminaler

Terminal development, Sustainability | MSC Cruises

Ansvarlig turisme

Ukontrollert turisme er en utfordring for mange av verdens mest populære reisemål, og vi er fast bestemt på å gjøre vårt for å løse dette problemet. Vi samarbeider med turoperatørene våre og relevante lokale myndigheter for å finne måter å minimere presset på byenes infrastruktur og trafikk. Dette innebærer blant annet å finne nye steder å besøke og utvide interesseområdet utenfor bykjernene. Vi er fast bestemt på å være en positiv og engasjert aktør i arbeidet med å fremme ansvarlig og bærekraftig turisme.

Transport: Det første trinnet i arbeidet med å tilby mer miljøvennlige reiser er å se på hvordan vi transporterer passasjerer fra havner til attraksjoner. Vi har forpliktet oss til å utvide bruken av grønn bakketransport over tid. I 2022 kunne vi erstatte noen fossildrevne kjøretøy med el- og hybridbusser i Danmark, Finland, Norge, Spania og Sverige.


Protectours: Utflukter med lavere karbonavtrykk blir stadig mer populære, og i 2022 tilbød vi flere ansvarlige landutflukter kalt "Protectours" på 57 destinasjoner. Disse turene, som ble introdusert i 2020, omfatter blant annet vandring, fotturer, sykling, kanopadling og kajakkpadling - alle aktiviteter med lavt karbonavtrykk. Vi har som mål å ha minst én "Protectour" på hvert reisemål innen utgangen av 2024.

Støtte til turoperatører: Vi fortsatte samarbeidet med Travelife, et opplærings- og sertifiseringsinitiativ som er spesielt utviklet for å hjelpe reiselivsbedrifter med å forstå sitt ansvar og bli mer bærekraftige. Travelife gir turoperatørene våre informasjon og opplæring slik at de kan iverksette tiltak for å redusere miljøpåvirkningen.


Naturpositiv turisme:
I 2022 støttet vi to initiativer med fokus på naturturisme fra World Travel & Tourism Council (WTTC). "Towards Nature Positive Travel & Tourism" er en omfattende rapport som fremhever den viktige rollen reiselivsnæringen må spille for å redusere påvirkningen som fører til tap av biologisk mangfold og støtte naturvern. MSC Cruises ble anerkjent i rapporten for flere naturpositive tiltak, blant annet for å ha omdirigert skip bort fra spermhvalbestander i det østlige Middelhavet. For å styrke reiselivsbransjens engasjement på FN-konferansen om biologisk mangfold (COP 15) signerte MSC Cruises WTTCs Nature Positive Vision for Travel & Tourism for å bidra til å posisjonere reiselivsbransjen som en "beskytter av naturen" og demonstrere den viktige rollen bransjen kan spille for å nå de globale målene for biologisk mangfold.

Ansvarlig turisme

Responsible tourism, Sustainability | MSC Cruises

Støtte til lokalsamfunn

MSC Foundation støtter lokalsamfunn i nød gjennom en rekke prosjekter og programmer, inkludert langsiktige partnerskap med Marevivo, UNICEF og Mercy Ships.

Nødhjelp: MSC Foundation fortsetter å styrke sin globale rolle og hjelper de mest trengende ved å donere varer, sette i gang innsamlingsprogrammer og samarbeide med MSC-konsernet om logistikkstøtte. I 2022 støttet stiftelsen åtte nødhjelpsinitiativer i ni land.

Utdanning og engasjement om bord: Fem av cruiseskipene våre har nå et eget MSC Foundation-senter som er utformet for å informere og inspirere gjestene våre om MSC Foundations mål, programmer og initiativer for å møte de mest presserende globale behovene.

Nye partnerskap: MSC Foundation inngikk to nye strategiske partnerskap i 2022. I november, under MSC World Europas dåpsseremoni, forpliktet stiftelsen seg til å gi støtte til et innovativt flerpartsprogram for å bevare og gjenopprette Qatars kystmiljø. I desember, under MSC Seascapes dåpsseremoni, inngikk stiftelsen et partnerskap med Mayor's Fund for å støtte utsatte lokalsamfunn i New York City. Stiftelsen vil støtte to programmer: NYC Junior Ambassadors (NYCJA) og

Støtte til lokalsamfunn

Local community support, Sustainability | MSC Cruises

BÆREKRAFTSRAPPORTER

Oppdag vårt bærekraftprogram organisert rundt fire hovedpilarer: Planet, People, Place and Procurement.

Bla gjennom våre bærekraftsrapporter og finn ut hva vi gjør for å oppnå bæredyktige cruise.