Cruisebransjens passasjerrettigheter

Cruisebransjens passasjerrettigheter

Cruisebransjens passasjerrettigheter
Cruisebransjens passasjerrettigheter

Medlemmene av Cruise Lines International Association er engasjert i å ivareta alle passasjerers komfort og sikkerhet på havgående cruise over hele verden. For å oppfylle dette engasjementet, har våre medlemmer blitt enige om å vedta følgende rettigheter for alle passasjerer:

Passasjerrettigheter

RETTIGHETER:

RETTIGHETER:

1. Retten til å forlate et skip mens det ligger i havn hvis viktige bekvemmeligheter som mat, vann, toalett og tilgang til medisinsk behandling ikke kan gis tilstrekkelig om bord, kun underlagt kapteinens vurdering av passasjerenes sikkerhet og havnens toll- og immigrasjonskrav. 

2. Retten til full refusjon for reiser som avlyses på grunn av mekanisk svikt, eller delvis refusjon for reiser som avbrytes tidligere enn planlagt av samme årsak. 

3. Retten til tilgang på profesjonell akuttmedisinsk hjelp ved behov, inntil medisinsk behandling blir tilgjengelig på land, om bord i skip som opererer utenfor elver eller kystfarvann på heltid. 

4. Retten til punktlig informasjon og oppdateringer om eventuelle justeringer i skipets reiserute i tilfeller av mekanisk svikt eller nødsituasjoner, og punktlige statusoppdateringer om arbeidet med å løse den mekaniske svikten. 

5. Retten til et skipsmannskap som er grundig opplært i beredskap og evakueringsprosedyrer. 

6. Retten til nødkraftkilde i tilfeller av svikt på hovedstrømmen. 

7. Retten til transport til skipets planlagte havn for ilandstigning eller passasjerens hjemby i tilfeller hvor et cruise avbrytes tidligere enn planlagt på grunn av mekanisk svikt. 

8. Retten til innkvartering hvis ilandstigning og overnatting i en ikke planlagt havn blir nødvendig hvis et cruise avbrytes tidligere enn planlagt på grunn av mekanisk svikt. 

9. Retten til et gratis telefonnummer oppgitt på cruiseselskapets nettsted som kan ringes for spørsmål eller informasjon om alle forhold ved driften om bord.**  

10. Retten til å få gjengitt Cruisebransjens passasjerrettigheter på alle cruiseselskapenes nettsteder.
** Der det er tilgjengelig og mulig for alle land i en region med tilgang til nettstedet.