Nyheter

MSC CRUISES BLIR FØRSTE STORE GLOBALE CRUISEREDERI MED KARBONNØYTRAL SJØDRIFT

08.11.2019

  • Alle CO2-utslipp fra MSC Cruises’ flåte skal utlignes fra 1. januar 2020 i økende grad gjennom Blue carbon-kreditter  
  •  Kunngjøringen kommer som en del av en bredere visjon om å støtte FNs bærekraftige utviklingsmål, og i takt med fortsatte investeringer i en akselerert utvikling av avansert miljøteknologi som vil gi mulighet for skipdrift uten utslipp
 
I dag i anledning feiringen som ble avholdt i Hamburg i Tyskland for igangsetting av det mest miljøavanserte cruiseskipet til dags dato – MSC Grandiosa – kunngjør MSC Cruises sitt engasjement for å bli verdens første fullt karbonnøytrale større globale cruiserederi.
 
Pierfrancesco Vago, administrerende direktør for MSC Cruises sier: “Vår fokus på innovasjon siden vi bygde våre første cruiseskip i 2003 sikrer at vi har en av de mest moderne flåtene til sjøs, i tillegg til noen av de mest miljøvennlige. Og takket være vår langsiktige planlegging, vil dette gjøre at vi allerede nå kan oppnå en reduksjon i karbonintensitet over hele flåten på 29 % innen 2024 sammenlignet med 2008, på god vei til å nå reduksjonsmålet på 40 % satt for 2030"
 
“I tillegg kunngjorde vi i forrige uke at PACBOAT-prosjektet med LNG-drevne drivstoffceller vil være om bord på MSC Europa – det første av 5 LNG-drevne cruiseskip som skal delta i flåten vår. Dette er ikke bare først i verden for en type teknologi som setter seg mål om å være mest effektiv for maritime operasjoner med høy kraft, men også enda et konkret eksempel på vår forpliktelse til å samarbeide med og støtte utviklingen av neste generasjons teknologier, som vil lede oss og denne bransjen til nullutslipp fra skipets drift.»”
 
“Ettersom vi er klar over at selv dagens mest avanserte maritime miljøteknologi alene ikke er tilstrekkelig til umiddelbart å nå karbonnøytralitet, sikrer den videre forpliktelsen vår i dag at flåten vår ikke skal gi noe negativt bidrag til klimaendringene, fra og med 1. januar 2020. Vi er et selskap med over 300 års maritim arv og et historisk fokus på langsiktighet som er spesielt typisk for familieeide virksomheter som vår. For oss er dette enda et skritt fremover i vår mangeårige forpliktelse til å beskytte havene, destinasjonene vi besøker og havnesamfunnene vi berører”
 
MSC Cruises vil oppveie alle direkte karbondioksid (CO2)-utslipp fra sin marine flåtevirksomhet gjennom en blanding av karbonutligningsprosjekter utviklet i henhold til de høyeste standarder av ledende internasjonale enheter som går til øyeblikkelig tiltak rundt klimagassutslipp. Alle kostnader for utligninger samt andre tilknyttede elementer vil dekkes direkte og i sin helhet av selskapet.
 
Vago legger til: “Vi vil samarbeide med ledende leverandører innen karbonkreditt som kan kompensere CO2-utslipp med det høyeste integritetsnivå. Vår visjon er også å investere i prosjekter som gir kvantifiserbare samfunnsfordeler, beskytter miljøet og støtter FNs bærekraftige utviklingsmål.”
 
Spesielt tar MSC Cruises mål om å utvikle en karbonutligningsportefølje som inkluderer prosjekter som beskytter og gjenoppretter hav- og kysthabitater samtidig som de absorberer mer CO2 enn det som for tiden oppstår. Siden Blue Carbon-prosjekter som hovedsakelig fokuserer på kysthabitater for tiden er knappe, vil MSC Cruises selv støtte utviklingen av det som har som mål å bli de første karbonkredittene som blir generert fra jordens store hav, og utgjør et viktig nytt middel for å beskytte og styrke det marine biologiske mangfoldet og støtte lokalsamfunn som er avhengige av ressurser fra havet, som er under sterkt press.
 
Vago konkluderer med“Blå karbonutligninger vil være et spesifikt fokusområde for vår forpliktelse til å sikre karbonnøytralitet med umiddelbar virkning. Vi vil sette våre folk og ressurser til å arbeide for også å støtte utviklingen av den spesifikke typen prosjekter, og muliggjøre sertifiseringsprosesser som kan generere denne innovative formen for utligninger som direkte kommer havene og samfunn som lever ved havet til gode. Etter hvert som flere av disse blir tilgjengelige, vil vi etter hvert øke vår fokus på dem innenfor vår samlede langsiktige forpliktelse til å oppnå nullutslippsoperasjoner.”
 
MSC Cruises’ forpliktelse til å levere nullutslippsoperasjoner inkluderer også et spesifikt fokus på energieffektivitet og andre aspekter ved sine ende-til-ende-operasjoner utover utslipp. Siden 2017 har alle nye MSC Cruises-skip blitt utstyrt med et skip-til-land-kraftanlegg, en funksjon som gjør at cruiseskip umiddelbart kan gå i nullutslipp i enhver havn som er klar for denne teknologien. Dette vil gi enda større samlet fordel når sluttkilden til landstrøm er fornybar.     
 
Detaljer om MSC Cruises’ karbonnøytrale initiativ vil bli avslørt senere i dag på en dedikert mediebriefing om bord på MSC Grandiosa, MSC Cruises’ nyeste flaggskip og et av de mest miljøavanserte skipene til sjøs. MSC Grandiosa ble bare levert til selskapet i forrige uke. Samme dag startet MSC Cruises byggingen av MSC Europa, de første av fem flytende cruiseskip med flytende naturgass (LNG) som skal tas i bruk mellom 2022 og 2027.
 
MSC Grandiosa og MSC Europa representerer sammen betydelige ytterligere fremskritt når det gjelder å levere MSC Cruises’ mål om å minimere og kontinuerlig senke sitt miljøavtrykk for flåten. Se Merknader til redaktører for mer informasjon.