Brukervilkår

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER
VILKÅR OG BETINGELSER

All bruk av denne websiden og dets innhold forutsetter at Bruker har lest, forstått og akseptert de gitte betingelser.  Brukere som ikke aksepterer disse betingelsene eller ikke godtar nedenfor nevnte vilkår vil bli nektet tilgang til websiden samt bruk av tilhørende informasjon og tjenester.  Vi anbefaler derfor å skrive ut denne siden for senere bruk. 

MSC Cruises forbeholder seg retten til å utvikle, legge til eller fjerne de gitte betingelser delvis eller helt, uten videre forhåndsvarsel.  Alle endringer vil gjøres gjeldende fra den dato endringen finner sted på websiden.  Bruker er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert med de til enhver tid gjeldende vilkår. Ved fortsatt bruk av websiden er Bruker innforstått med og følgelig aksepterer disse vilkår.

Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at websidens innhold er korrekt, men vi reserverer oss mot feilskriving og endringer etter publisering.

Brukervilkår