Reisedokumenter og visum

Det er passasjerens ansvar å få rede på og skaffe alle nødvendige reisedokumenter for hele cruiset, og sørge for at disse er tilgjengelige ved behov. Kontakt ditt reisebyrå eller relevant myndighet, ambassade eller konsulat, slik at du har korrekt dokumentasjon om bord i skipet og i landene du besøker. Passasjerer uten nødvendige reisedokumenter vil bli nektet ombordstigning. Reiserestriksjoner for de enkelte landene kan variere, avhengig av passasjerens statsborgerskap. Det vil ikke bli gitt refusjon til passasjerer som mangler korrekt dokumentasjon. 

 

 

Bahrain

Ved ankomst til Bahrain får alle transittpassasjerer visum og ilandstigningskort for et opphold på maks. 24 timer. Passasjerer som ønsker å avslutte cruiset eller oppholde seg lenger enn 24 timer i Bahrain, må følge landets prosedyrer for å skaffe visum.   

Passasjerer vil ikke bli utsatt for forskjellsbehandling dersom de har israelsk visum eller stempel i passet, uansett nasjonalitet. Gå inn på den offisielle nettsiden til Bahrains myndigheter for mer informasjon.   


Kroatia og Montenegro

Europeiske transittpassasjerer kan gå i land med ID-kort. 

Ikke-europeiske transittpassasjerer som ikke er underlagt Schengens visumregler, kan gå i land med kun pass. Øvrige ikke-europeiske passasjerer med gyldig visum til Schengenområdet får komme inn i de aktuelle landene også uten et spesifikt lokalt visum. 

Israel

Transittpassasjerer kan få innreisevisum ved ankomst. Statsborgere fra enkelte land må betale visumkostnader, ettersom det er innreiserestriksjoner for disse. Kontakt vårt kundesenter for mer informasjon.

Grønland 

Travelling to Greenland is subject to specific Visa and Passport Requirements. Make sure you bring appropriate documents on board:
- A passport with at least 3 months residual validity is mandatorily required by local immigration authorities to embark the ship.
- Depending on your country, a valid visa to be allowed to disembark the ship in Greenland’s ports.

Mosambik

Passasjerer må ha gyldig pass med utløpsdato minst seks måneder etter hjemreisedato, samt et eget visum som enkelt skaffes om bord til ca. USD 30, med forbehold om valutakurs og lokale gebyrer.

Oman

Ved ankomst til Oman får alle transittpassasjerer visum og ilandstigningskort for et opphold på maks. 24 timer. Passasjerer som ønsker å avslutte cruiset eller oppholde seg lenger enn 24 timer i Oman, må følge landets prosedyrer for å skaffe visum. 


Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt for innehavere av israelske og bangladeshiske pass å gå i land eller oppholde seg om bord i skip som anløper Oman. Passasjerer vil ikke bli utsatt for forskjellsbehandling dersom de har israelsk visum eller stempel i passet, uansett nasjonalitet. Gå inn på den offisielle nettsiden til Omans myndigheter for mer informasjon. 

Qatar

Ved ankomst til Qatar får alle transittpassasjerer visum (V.O.A.) for et opphold på maks. 24 timer. Passasjerer som ønsker å avslutte cruiset eller oppholde seg lenger enn 24 timer i Qatar, må følge landets prosedyrer for å skaffe visum. 

 

Passasjerer vil ikke bli utsatt for forskjellsbehandling dersom de har israelsk visum eller stempel i passet, uansett nasjonalitet. Gå inn på den offisielle nettsiden til Qatars myndigheter for mer informasjon.

Russland

Sankt Petersborg, Sochi: Passagerer i transit kan deltage i udflugter arrangeret af MSC og kan gå i land uden at ansøge om et russisk visum.

Fra 1. oktober kan nogle krydstogtpassagerer som besøger St. Petersborg (Rusland) gøre dette med et E-visa, som kun er tilgængeligt for visse nationaliteter, og som anskaffes inden krydstogtet. Venligst se Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation website for al information inklusiv hvilke nationaliteter som er kvalificerede, tidsfrister og procedurer for at anskaffe E-visaet. Alternativt videreføres den nuværende procedure: alle MSC gæster som besøger St. Petersborg på en MSC udflugt behøver intet visa, og kan drage nytte af de sædvanlige MSC Excursions fordele (direkte assistance på udflugten, forsikring, prioritets afstigning, o.s.v.) Vores kontorer besvarer gerne spørgsmål og tilbyder gerne yderligere informationer Du måtte have brug for.

Havner innenfor Schengenområdet

Se reiseruten for det aktuelle cruiset. Passasjerer fra EU må ha gyldig pass eller nasjonalt ID-kort for cruise som kun går innenfor Schengenområdet. Passasjerer fra øvrige land må ha pass og/eller enkelt innreisevisum til Schengenområdet.

For cruise som omfatter én eller flere havner utenfor Schengenområdet, kreves det flerinnreisevisum, med mindre annet er bestemt. Kontakt vårt kundesenter for mer informasjon.

Sør-Afrika

Passasjerer må ha gyldig pass som utløper seks måneder etter hjemreisedato.Kontakt eventuelt nærmeste sørafrikanske ambassade/konsulat for å undersøke om du må ha visum før ankomst.

 


Hvis du reiser til/fra Sør-Afrika med barn under 18 år, må du være oppmerksom på at landet nylig har innført nye regler.Gå inn på følgende nettside for mer informasjon: Sør-Afrikas innenriksdepartement

 


Foreldre må ha med fullstendig fødselsattest for hvert barn (engelsk/tospråklig), utstedt av relevant myndighet.
Kontakt nærmeste sørafrikanske ambassade/konsulat for å få attest(er) godkjent for reise.
Vær oppmerksom på at disse reglene gjelder for reisende fra alle nasjoner, også innehavere av sørafrikanske pass.

 

De forente arabiske emirater (Dubai / Abu Dhabi)

Vi viser til cruise innenfor UAE, opprinnelse/destinasjon og transitt til Oman, Bahrain, Qatar.  Alle pass må være gyldige i minst seks måneder ved avreisedato fra UAE, og for opphold i inntil tre måneder (se landets egne prosedyrer for mer informasjon). 
 
Passinnehavere fra følgende land trenger ikke visum før ankomst til UAE.  
 
Europa: Frankrike, Italia, Tyskland, Nederland, Belgia, Luxembourg, Sveits, Østerrike, Sverige, Norge, Danmark, Portugal, Irland, Hellas, Finland, Spania, Monaco, Vatikanstaten, Island, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Storbritannia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn, Estland, Kypros, Romania, Polen, Slovakia, Litauen, Latvia, Malta, Kroatia, Bulgaria. 

USA

Reisende som ønsker å besøke USA, opplever i dag strengere sikkerhetskrav. Du kan derfor bli nektet ombordstigning dersom du ikke kan legge frem relevant informasjon eller eventuelle dokumenter som kreves. Alle berettigede reisende som ønsker å reise til USA med fly eller skip, må ha alle nødvendige dokumenter, samt relevant visum eller ESTA. Alle reisende som er berettiget til å reise under Visa Waiver Program (VWP), må skaffe elektronisk innreisetillatelse (ESTA) før ombordstigning. 
 
Resterende gyldighet hos ESTA må kontrolleres nøye (gjelder i to år fra utstedelse). Har passet blitt fornyet eller duplisert, må du ha ny ESTA. Du må uansett legge frem utskrevet kopi av godkjent ESTA-søknad eller gyldig visum til USA ved innsjekking før ombordstigning, slik at personalet raskere kan håndtere, og slippe å be om, dokumentasjon. Vil du se hvilke land som deltar i VWP og få mer informasjon, kan du gå inn på nettsiden 

Vi ber øvrige passasjerer om å innhente informasjon hos relevant ambassade eller konsulat. 

Fra og med 21. januar 2016 innførte USA restriksjoner for ESTA- og visumsøkere som har besøkt Iran, Irak, Sudan eller Syria etter mars 2011. Vi ber reisende om å kontrollere alle eventuelle oppdateringer og offisielle erklæringer på følgende hjemmeside.