Innsjekket

Sjekk at all informasjon du har lagt inn, er korrekt. (Dette er ikke en billett for ombordstigning.)

På billetten finner du blanketten for ombordstigning, som du må ha med deg.