WELCOME TO THE FUTURE OF CRUISING

Carbon emissions reduction icon
REDUCING EMISSIONS
Our new ships are powered by Liquefied Natural Gas (LNG), the cleanest marine fuel available at scale today, reducing CO2e emissions by up to 20% and virtually eliminating sulphur oxides and fine particles, while reducing nitrogen oxides by up to 85%.
Advanced water management icon
WATER IS PRECIOUS
Over 80% of our freshwater is produced on board from desalinated seawater – up to 3 million litres per ship every day! Advanced wastewater treatment systems purify all water consumed.
Underwater radiated noise control
LOWERING NOISE
Our latest low-noise propellers and innovative hull designs reduce impacts on marine life and enhance Guest and Crew comfort.
Energy efficiency icon
ENERGY EFFICIENCY
Smart heating, ventilation & cooling systems, plus long-lasting LED lighting have contributed to reducing fleet carbon intensity by 34% since 2008
Waste management recycling icon
WASTE NOT WASTED
We keep waste to a minimum and separate paper, aluminium, glass, plastic and other recyclables for delivery to specialist port recycling facilities.
Sustainable excursions icon
ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE EXCURSIONS
We provide a wide variety of excursions offering low-impact travel or opportunities to help the environment, like our Save a Turtle Tour experience in Cozumel.

WELCOME TO THE FUTURE OF CRUISING

Carbon emissions reduction icon
REDUCING EMISSIONS
Our new ships are powered by Liquefied Natural Gas (LNG), the cleanest marine fuel available at scale today, reducing CO2e emissions by up to 20% and virtually eliminating sulphur oxides and fine particles, while reducing nitrogen oxides by up to 85%.
Advanced water management icon
WATER IS PRECIOUS
Over 80% of our freshwater is produced on board from desalinated seawater – almost 800,000 gallons per ship every day! Advanced wastewater treatment systems purify all water consumed.
Underwater radiated noise control icon
LOWERING NOISE
Our latest low-noise propellers and innovative hull designs reduce impacts on marine life and enhance Guest and Crew comfort.
Energy efficiency icon
ENERGY EFFICIENCY
Smart heating, ventilation & cooling systems, plus long-lasting LED lighting have contributed to reducing fleet carbon intensity by 34% since 2008.
Waste management recycling icon
WASTE NOT WASTED
We keep waste to a minimum and separate paper, aluminium, glass, plastic, and other recyclables for delivery to specialized port recycling facilities.
Sustainable excursions icon
ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE EXCURSIONS
We provide a wide variety of excursions offering low-impact travel or opportunities to help the environment, like our Save a Turtle Tour experience in Cozumel.

HVORDAN SER FREMTIDEN FOR CRUISEREISER UT?

The Future of Cruising | MSC Cruises

Kan cruise være mer miljøansvarlig?

Hos MSC Cruises tror vi det kan være det. Fra å introdusere det reneste marine drivstoffet som er tilgjengelig på våre nyeste skip til våre toppmoderne vannbehandlingsanlegg, setter vi miljøansvar i sentrum av alt vi gjør. For å bevare havet vi kaller vårt hjem, endrer vi cruise for godt.

 

Våre nye cruiseskip flytter grensene for hva som er mulig til sjøs. Fra renere teknologier til innovative restaurantkonsepter, vår voksende flåte er en erklæring om vår forpliktelse til fremtiden til denne planeten.

 

Oppdag The Future of Cruising med MSC Cruises.

NETTO NULLUTSLIPP INNEN 2050 - VÅR VEI DIT

Vi erkjenner at det alltid er mer som kan gjøres, og vi utfordrer stadig oss selv til å gjøre det bedre. Derfor er vi fast bestemt på å nå netto nullutslipp innen 2050, og oppnå en samlet balanse mellom klimagassutslipp og klimagasser som tas ut av atmosfæren eller unngås gjennom produksjon av fornybart drivstoff. For å nå dette målet vil vi iverksette ulike tiltak, som å gå over til fornybart drivstoff, ta i bruk energieffektive teknologier og optimalisere driftspraksisen. For eksempel kan produksjon og bruk av fornybart drivstoff redusere de totale livssyklusutslippene betydelig sammenlignet med fossilt drivstoff på flere måter. Et eksempel er å unngå utslipp fra landbruksavfall og kommunalt avfall som i stedet kan brukes til å produsere biodrivstoff, eller til og med ved å binde karbon for bruk i syntetisk drivstoff.

NET-ZERO EMISSIONS BY 2050 – ROADMAP

NETTO NULLUTSLIPP INNEN 2050 - VÅR VEI DIT

Vi erkjenner at det alltid er mer som kan gjøres, og vi utfordrer stadig oss selv til å gjøre det bedre. Derfor er vi fast bestemt på å nå netto nullutslipp innen 2050, og oppnå en samlet balanse mellom klimagassutslipp og klimagasser som tas ut av atmosfæren eller unngås gjennom produksjon av fornybart drivstoff. For å nå dette målet vil vi iverksette ulike tiltak, som å gå over til fornybart drivstoff, ta i bruk energieffektive teknologier og optimalisere driftspraksisen. For eksempel kan produksjon og bruk av fornybart drivstoff redusere de totale livssyklusutslippene betydelig sammenlignet med fossilt drivstoff på flere måter. Et eksempel er å unngå utslipp fra landbruksavfall og kommunalt avfall som i stedet kan brukes til å produsere biodrivstoff, eller til og med ved å binde karbon for bruk i syntetisk drivstoff.

Net-zero emissions by 2050 – Roadmap | MSC Cruises

Er du klar til å oppdage fremtidens cruise?