Sustainability | MSC Cruises

MILJØFORVALTNING

MSC Cruises har lange sjøfartstradisjoner, med kapteiner og redere som har spilt en viktig rolle innen navigasjon og skipsfart. Vår families sjøfartshistorie startet i 1675, og siden den gang har vi aldri sluttet å utforske. 


Havet har alltid ligget MSC Cruises’ hjerte nær, og vi føler et dypt ansvar for å bevare det. Mer enn noe annet er vi opptatt av å ta vare på miljøet hvor vi driver virksomhet, passasjerene som reiser med oss, menneskene som jobber for oss og stedene og lokalsamfunnene vi besøker.

 

UTSLIPP SOM FORBEDRER LUFTKVALITETEN

MSC Cruises gjør betydelige investeringer for å forbedre luftkvaliteten. Som en del av en bredere tilnærming for å begrense svovel- og andre klimagassutslipp i havner og spesifikke virksomhetsområder iverksetter vi ulike tiltak for å forbedre oss. 
  
Samtlige av våre nybygg har enten hybride anlegg for eksosgassrensing (EGCS) eller skal gå på flytende naturgass (LNG). For de eldste skipene i flåten har vi et solid ombyggingsprogram som utstyrer disse med hybrid EGCS-teknologi. 
  
Våre hybride EGCS-systemer kan drives i åpen eller lukket syklus, og har mindre utslipp enn ved bruk av marint drivstoff med ultralavt svovelinnhold for å oppfylle regelverket. 
  
Der vi ikke benytter EGCS, bruker vi drivstoff med ultralavt svovelinnhold i alle europeiske havner, samt når vi seiler i sårbare områder.

Improving Air Quality | MSC Cruises

 • Hva er et anlegg for eksosgassrensing (EGCS)?
  EGCS «renser» bokstavelig talt eksosgassen ved aktivt å fjerne partikler og visse utslipp fra eksosen. Systemet består av flere komponenter, der de viktigste fungerer som et nettverk av dusjer som «vasker» eksosgassen og fjerner opptil 97 % av svoveldioksidet. De reduserer dessuten i stor grad partikler. Våre nyeste skip, MSC Bellissima, MSC Seaview, MSC Seaside og MSC Meraviglia, har slike systemer installert.
 • What is a Selective Catalytic Reduction System?
  Nitrogen oxide from the engine operations is conducted through a catalyst – a high-density device made from noble metals. As the gas enters inside the catalyst, the nitrogen oxide molecules react with the metal and are broken down into nitrogen and water, both harmless compounds. Those water and nitrogen molecules leave the exhaust. So, what comes out at the other end is a much cleaner exhaust with 80% less nitrogen oxide.
 • Landstrøm
  For å redusere utslipp mens skipene ligger til kai er våre nyeste skipsklasser utstyrt for å kunne kobles til landstrøm. Dette er et alternativ som havnemyndigheter rundt om i verden nå vurderer i stadig større grad, og vi mener det er en teknologi som potensielt kan bidra til å redusere utslipp til luft i havneområder. Alle våre cruiseskip som er sjøsatt fra og med 2017, er utstyrt for å kunne kobles til landstrøm. Vi er dessuten forberedt på å oppgradere eksisterende skip hvis landstrøm blir mer allment tilgjengelig i fremtiden.
daylighting, MSC Cruises,Ship

ENERGIEFFEKTIVITET OG AVANSERT SKIPSDESIGN

Energieffektivitet er alltid det første elementet vi tar hensyn til, fra den første streken på tegnebrettet til den siste lyspæren er montert. 
 
Vi har en av de mest moderne cruiseflåtene i verden, og vi har designet og utviklet seks forskjellige skipsklasser. Hver klasse legger alltid lista høyere enn tidligere skip. 
 
Når vi bygger nye skip, lager vi ikke kopier av eksisterende modeller. For hver nye skipsklasse tar vi en fullstendig gjennomgang av designen på skipene våre for å oppnå optimal effektivitet. Vi revurderer skipets generelle struktur, dekkplass og vektfordeling, inkludert skipets skrog, ror og bulb, for å oppnå optimal hydrodynamikk, aerodynamikk, energi- og drivstofføkonomi.
 


MSC Meraviglia har plass til 20 % flere passasjerer enn Fantasia-klassen, men bruker likevel samme energimengde.
Advanced ship design | MSC Cruises

ENERGIBESPARENDE TEKNOLOGI OM BORD

 • Programvare som planlegger reisen

  En optimal reiserute betyr redusert energiforbruk. Vi planlegger reiserutene effektivt, og bruker spesialisert programvare for å optimalisere reiseruter og fortøyningstider.

 • Trim optimisation
  Optimalisering av trim krever konstant justering. Våre skip er utstyrt med en programvareapplikasjon som overvåker og optimaliserer trim i sanntid. Med denne teknologien kan mannskapet holde skipets trim optimal, og dermed redusere drivstofforbruket og forbedre ytelsen.
 • Antigroe-maling
  Skip er naturlig nok utsatt for fremvekst av rur, alger og marine organismer. Dette kan øke motstanden i sjøen og gjøre skipene mindre effektive. Ved å bruke antigroe-maling på alle skrog glir skipene bedre i sjøen. Malingen er selvsagt TBT-fri – vi gjør vårt ytterste for å holde giftige kjemikalier langt unna sjøen.
 • Apparater med høy effektivitet
  Å redusere karbonavtrykket handler ikke bare om de store tiltakene; bruk av strøm i hverdagen er minst like viktig. Energieffektive apparater som kjøleskap, varmtvannsberedere, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler i hele flåten bidrar til å redusere karbonavtrykket.
 • Energibesparende LED-belysning
  Våre skip bruker kun energieffektiv LED- og fluorescerende belysning, noe som sparer energi ved å produsere samme mengde lys per pære med lavere wattforbruk.
 • Smart klimakontroll (HVAC)
  HVAC-systemene i skipene våre er utformet for å redusere energiforbruket. De fordeler varme og kulde på en smart måte, og gjenvinner varme fra skipets varmere områder for å varme opp områder som trenger det mer.
factory, MSC Cruises,Ship

Vannsparing

Ferskvann er en begrenset ressurs. Vår filosofi er å bruke det sparsomt og effektivt. Derfor gjør vi vårt ytterste for å redusere vannforbruket. MSC Cruises er en foregangsbedrift når det gjelder vannsparing, og benytter blant annet teknologi som reduserer vannforbruket, samt bevisstgjørende kampanjer om bord for å oppmuntre til ansvarlig bruk av vann.
Generelt bruker vi ikke vann fra havner eller kystsamfunn: nesten alt vannet vi bruker om bord, er egenprodusert.
 
Hele flåten har anlegg for produksjon av ferskvann. De nyeste skipene har teknologi for vannproduksjon som standard, mens den eldste skipsklassen nylig er oppgradert med moderne, effektive systemer som har økt kapasitet for vannproduksjon.
 

 

Lugarene i alle skip er utstyrt med vakuumtoalett, noe som krever svært lite spylevann.
 

 

Vi produserer tusenvis av liter med ferskt springvann fra sjøvann hver dag. De største skipene har kapasitet til å produsere over to millioner liter springvann per dag. Å gjøre dette på en bærekraftig måte er en viktig del av vår filosofi om vann og hav.

Water preservation | MSC Cruises

FRA AVLØPSVANN TIL RENE UTSLIPP

Ikke noe svartvann fra virksomheten om bord slippes ut uten grundig behandling, og alle utslipp fra flåten vår gjennomgår en omfattende renseprosess.
 

 

I 2008, da vi lanserte Fantasia-skipsklassen, begynte vi å utstyre skipene med avanserte renseanlegg (AWTS). Et AWTS-system gjør avløpsvann om til vann av svært høy kvalitet ved å blande ulike avløpsstrømmer og filtrere ut større komponenter. Det som til slutt kommer ut, blir renset ytterligere gjennom en svært fin filtrering og behandlingsprosess for å oppnå avløpsvann av høy kvalitet, som er bedre enn den kommunale standarden i de fleste havner rundt om i verden.
 
 
I våre AWTS-systemer blir farlige stoffer og forurensning filtrert ut og fordøyd av bakterier. For å unngå å skade økosystemet i havet blir renset avløpsvann desinfisert ved hjelp av UV-behandling, aldri klor. Vi overvåker nøkkelindikatorer for å sikre at eventuelle restnivåer av bakterier er gunstige før utslipp.
 


Resultatet av denne prosessen er at avløpsvannet vi slipper ut, holder nesten springvannkvalitet. Det utskilte faste restavfallet blir fjernet fra syklusen. Det blir tørket og komprimert til pellets av høy kvalitet. Slike pellets kan brukes som brensel til spesifikke energibehov om bord. Avhengig av reiserute leverer vi også denne tørkede biomassen i land, der den kan brukes til energiproduksjon. 

 

 

Annet flytende avfall som kan være skadelig for miljøet, for eksempel matolje, oljeholdig vann, smøremidler og rengjøringsprodukter, blir aldri sluppet ut i sjøen, men levert til godkjente mottak i land.
 

Våre avanserte renseanlegg renser avløpsvann til nesten springvannkvalitet.

From Wastewater to High-Quality Water Discharges | MSC Cruises

RENSESYSTEMER FOR BALLASTVANN VERNER LIVET I HAVET

For å ta vare på økosystemet i havet er skipene våre utstyrt med rensesystemer for ballastvann som oppfyller kravene i ballastvannkonvensjonen vedtatt av Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO). Disse systemene hindrer utilsiktet spredning av invasive marine arter.

puerto morelos national park, Mu Koh Angthong National Marine Park,Ko Samui

MODERNE HÅNDTERING AV FAST AVFALL

I årenes løp har vi frivillig gjort tiltak for å utstyre skipene våre med moderne anlegg for håndtering og gjenvinning av fast avfall. Vi håndterer avfallsstrømmene i samsvar med CLIAs miljøprinsipper, og oppfyller alle MARPOL-krav om å forebygge marin forurensning. 

 

Alt organisk avfall samt resirkulerbare engangsartikler av plast, metall, papir og glass blir innsamlet og kildesortert av kvalifiserte ansatte om bord. Avfallet blir komprimert, sortert eller brent, og restavfall blir levert til egne mottak i land.

 

Opplæring av de ansatte, ikke bare i å håndtere avfall, men også i å forstå betydningen av avfallshåndtering, er sentralt i alt vi gjør. Våre ansatte om bord får kontinuerlig opplæring for å sikre at de alltid følger de høyeste standardene.

 

Vi tar imot over to millioner passasjerer i skipene våre, og håndtering av fast avfall eller «søppel» er et fokusområde der vi tar sikte på å redusere, gjenbruke og resirkulere avfallet vi genererer. Skipene våre er utstyrt med et omfattende og konsekvent system for håndtering av alt avfall om bord og i land, og alle skip har en avfallsplan som beskriver hvordan hver avfallstype skal håndteres om bord. 

 

Alle skip i flåten har en miljøansvarlig som sørger for at miljøplanen og avfallshåndteringen gjennomføres på korrekt måte. Miljøansvarlig skal informere og gi de ansatte opplæring i rutiner for avfallshåndtering om bord.

 

technician, MSC Cruises,Ship

ELIMINERING AV ENGANGSPLAST

MSC Cruises er inne i siste fase av plastreduksjonsprogrammet, som går ut på å eliminere et stort antall plastartikler fra all virksomhet om bord og i land. Disse artiklene skal erstattes av miljøvennlige løsninger. 
 

 

I første omgang har vi allerede erstattet alle plastsugerør med 100 % komposterbare og biologisk nedbrytbare alternativer. Drinker skal dessuten ikke lenger serveres med sugerør som standard. Passasjerer som ønsker sugerør, vil kunne velge blant flere miljøvennlige alternativer. 
 

 

MSC Cruises samarbeider med flere internasjonale og lokale leverandører i områdene der skipene seiler, og tilbyr miljøvennlige alternativer laget av 100 % biologisk nedbrytbar plast. Denne plasten består av fornybare ressurser som mais- eller sukkerbasert polymelkesyre, bambus, papir og andre organiske materialer. I tillegg samarbeider vi også aktivt med leverandører i alle nivåer av forsyningskjeden om å fjerne engangsplast i produkter og emballasje der det er mulig.
 
 
Dette er en kontinuerlig reise, og der teknologien foreløpig ikke tillater bærekraftige erstatninger for plast, sørger MSC Cruises for at alle avfallsprodukter av engangsplast resirkuleres på korrekt måte.  
 

Eliminating single-use plastics | MSC Cruises

NYE TEKNOLOGIER OG LØSNINGER

MSC Cruises’ miljøtiltak er en kontinuerlig reise. Vi vil fortsette å utforske og utvikle ny teknologi for både fremtidige og eksisterende skip, og vi skal utstyre flåten med enda mer innovative løsninger som reduserer miljøpåvirkningen.

 

Noen av de fremtidige skipene våre vil gå på flytende naturgass (LNG). Sammenlignet med standard skipsdiesel som bruker vanlig drivstoff, reduserer LNG utslippene av SOx med over 99 % og utslippene av NOx med opptil 85 %. Det fjerner også i stor grad partikler fra eksosen.

 

Vårt første LNG-drevne skip skal sjøsettes i 2022. Andre følger i 2023, 2024, 2025 og 2027.

 

Til tross for alle fordelene er det i dag bare noen få havner rundt om i verden som tilbyr bunkring av LNG. Vi tror imidlertid at de nåværende problemene i forsyningskjeden kan løses, og vil derfor fortsette å satse på dette innovative drivstoffet.

 

Selv om vi mener at LNG er en viktig faktor for å redusere utslippene fra cruisenæringen, ser vi også på andre løsninger.

 

Vi vil blant annet utstyre alle fremtidige skip med et system for selektiv katalytisk reduksjon (SCR). SCR-teknologi bidrar til å redusere nitrogenoksid (NOx) til ufarlig nitrogen (N2) og vann gjennom avansert teknologi for utslippskontroll.

 

MSC Grandiosa blir det første av skipene våre som er utstyrt med SCR-teknologi. Alle de neste skipene vil ha den samme teknologien.

 

Omtanke for miljøet er en kontinuerlig del av reisen vår. Vi kommer til å fortsette å utforske og utvikle ny teknologi for både fremtidige og eksisterende skip, og vi skal utstyre flåten med enda mer innovative løsninger som reduserer miljøpåvirkningen.

sea, MSC Cruises,Sea