Kaptein

Mario Stiffa

Han begynte sin karriere som andreoffiser hos Costa Cruises, derpå han begynte hos MSCs Cargo-avdeling, hvor han jobbet som skipsinspektør fra 1979 til 1988. For å bygge videre på denne konsoliderte erfaringen, sluttet Mario seg til Ecolmare som overstyrmann og skipsformann i 1989 før han returnerte til MSC Cargo med rang som kaptein i 2000. Etter åtte sesonger som kaptein på lasteskip-flåten, ervervet han seg sin første kommando på et passasjerskip, som kaptein på MSC Lirica i 2004. Nå som kaptein Stiffa er i sin femtende seilerperiode som kaptein på MSC Cruises-skip, har han kommandert skip i alle klasser på MSC Cruises-flåten.


17 års tjeneste hos MSC Cruises, 8 års erfaring som kaptein

(Oppdatert i 2016)